Adinegoro, K. R. R. “Analisis Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah Di Sempadan Pantai”. Jurnal Pertanahan, vol. 13, no. 2, Dec. 2023, doi:10.53686/jp.v13i2.231.