[1]
K. R. R. Adinegoro, “Analisis Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah di Sempadan Pantai”, j. pertanah., vol. 13, no. 2, Dec. 2023.