Adinegoro, Kurnia Rheza Randy. 2023. “Analisis Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah Di Sempadan Pantai”. Jurnal Pertanahan 13 (2). https://doi.org/10.53686/jp.v13i2.231.