Adinegoro, K. R. R. (2023). Analisis Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah di Sempadan Pantai. Jurnal Pertanahan, 13(2). https://doi.org/10.53686/jp.v13i2.231